20080628

the language, it is langful

Results 1 - 2,660 of about 2,660
for "fucked up language".
(0.26 seconds)

more beaner crap:
Well he wants me to say: 'Alsalam 3laykom'
(a greeting in the arabic language)!
Shit, why the fuck should i greet him?

if "vulgar" language is your measurement tool for quality:
maybe you should re-consider;
please understand that the policy of this weblog
protects the unlimited use of language as a way to express oneself -
including but not limited to vulgar language.

Maybe the problem isn't with the arabic language
or your teacher who doesn't want you waltzing in 10 minutes late,
maybe the problem is with you.
Grow the fuck up for gods sake!

(produce multiple meanings and weird homonymic insights)

English is a fucked up language;
too many wordshave multiple meanings, y’know...

I try to come up with an elegant word like QUINT,
only to get schooled by JO and XU.

I use a lot of fucked up language. I can’t help it. That’s who I am.
I’m not gonna change just to make somebody feel better.
I make no apologies or apoapologies.
(Tight hook, huh?)

Krz srtz lretra kter aneb!

idk , ThiS T0PiC iS JUST ANN0YiNG ThEE hEll 0UT 0F ME .
EVERYb0dY iS ASkiN FERR ThEE SAME THiNG ,
iTS JUST likE W0W !
ure typing annoys the hell out of me -
did u drink some red bull and
start pounding the key board or something?

Sims 2 code =
Glamure Life Stuff:0L77-FL13-FIGH-TING-4FUN
I need WORKING bon voyage serial codes.

Still Can't Find It? Start a new thread about your topic!

In the mid 70's Bilbao had a fearsome reputation
as one of the 'hardest' teams in Europe -
second only to Lazio from memory.
-
Didn't know that. It doesn't surprise me, though;
those kids were brought up on battling Franco's thugs.
-
One thing that I hadn't realised until I read a book about
Basque Nationalism recently (written by a Yank)
was that two fifths of the Basque region is in France -
hence the '2+3=1' slogan you still see on walls in the region.

"I am understanding spoken quite well now."

English is such a fucked-up language: Ugh!
spontaneous Latin rules forced into a Germanic structure. Ugh!
Ugh!

am Hu the fuck is this and y did u add me to ya friends list
u fuckin foreign BASTARD !!!

Tu devrais aller faire un tour en Amérique du Nord anglophone :
l'accent est assez nasillard et beaucoup de voyelles orales sont nasalisées.

oui, tout celà est bien subjectif;
On a tous des langues que l'on préfère à d'autres.
Par ailleurs, je pense que dans nos préférences linguistiques
il y a aussi d'autres critères qui entrent en jeu plus ou moins consciement -
Il est en effet difficile de séparer totalement une langue du pays
ou de la culture d'ou elle provient.

Professor Paul Ariste (1905-90) from the University of Tartu (Dorpat)
in Estonia,a famous polyglot,
was of the opinion that for everybody his/her mother tongue
is the most beautiful language.

They say that a German tourist in Finland
thought Finnish is an especially beautiful language
when he heard on radio:
"Hallanvaaraa alavilla mailla"
(Danger of frost on low-lying lands).

Podemos decir que aquel espanol se clama
"Espanol vulgar de mexico",
que una gran multitud de gentio MEXICANA lo usan.
Sin embargo el espanol es genial si consideremos lo "general"
que tambien usan. Pero ellos solamente lo usan para
leerlo/televison/internet etc...
asi como era el latin (clasico) contra el latin vulgar.

Zero : le français actuel est une variante moderne de la langue latine
avec beaucoup d'influences grecques (récentes & anciennes) au niveau lexical.

1.papiamento
2.cezch
3.polish
4.russian
5.portugues
6.litalian
7.finnish
8.polinesian


7 commenti:

autho unknowd ha detto...

Tässä artikkelissa tarkastelen sakkinappuloiden nimityksiä eri maapallon osissa puhutuissa kielessä. Itse peli on maailmanlaajuinen, universaali ja levinnyt maailman kaikkiin kolkkiin, joten sakkipeli on älyllisenä haasteena koko ihmiskunnan yhteistä henkistä omaisuutta. Alla olevaan taulukkoon olen kerännyt erikielisiä nappuloiden nimityksiä. Itse pelin nimitykset, kuten s(h)akki / schaken / szachy / échecs / skák / šachy / scacchi, perustuvat yleensä eurooppalaisissa kielissä persialaiseen sanaan šah 'kuningas'; harvoja poikkeuksia ovat viro ja iiri, joissa on omaperäinen nimitys pelille (ficheall ja male). Viron male lienee alkuaan tarkoittanut sotajoukkoa. Espanja ja portugali ovat lainanneet sakkipeliä tarkoittavan sanansa arabiasta, ja nämä sanat ovat keskenään etymologisesti samaa alkuperää (ajedrez ja xadrez). Kaikkien muitten eurooppalaiskielten sakkipeliä tarkoittavat sanat ovat etymologisesti peräisin persian sanasta šah 1; itse persiassa eli farsissa pelistä käytetään nimitystä šatrandž, joka on lainattu arabiaan ja turkkiin. Latinan lūsus lātrunculōrum viittaa antiikin aikojen lautapeliin (lūsus 'peli', lātrunculus 'tammipelin nappula' 2).
Suomen vastaavan sanan suomen kielen ääntämyksen, äännejärjestelmän ja oikeinkirjoituksen kannalta johdonmukaisin kirjoitusasu on sakki 3, siis ilman mykkää h:ta. Vaihtoehtoinen kirjoitusasu šakki on sitä vastoin käytännössä hylätty itäeurooppalaisen /š/-kirjaimensa ja ehdottamansa suomen kielelle vieraan /š/-äänteen vuoksi. Kirjoitusasu shakki on jo pitkään ollut vallitseva ainakin sakinpelaajien yhteisössä (mm. lehdet Suomen Shakki ja Kirjeshakki); sana shakki yleensä äännetään [sakki], siis tavallisella /s/-äänteellä. Suomen kielen äännejärjestelmässä on perinteisesti ollut yksi sibilantti, tavallinen /s/, jota kirjoitetaan grafeemilla /s/. Mielestäni sana shakki ja sen kaikki johdokset voitaisiin kirjoittaa ilman h:ta, jolloin sana noudattaisi täydellisesti suomen kielen fonetiikkaa ja oikeinkirjoitusta. Johdoksilla sakata ja sakkaus on tosin ilmailullinenkin merkityksensä, mutta sanojen eri merkitykset voivat tuskin koskaan esiintyä samassa tekstiympäristössä.

Sana 'sakki' esiintyi aluksi varhaiskeskiajan länsieurooppalaisissa kielissä /sk/-alkuisena, koska niissä ei ollut tuohon aikaan /š/-äännettä. Romaanisissa kielissä kaksi sananalkuista konsonanttia koettiin raskaaksi ääntää, siksi *skak-sanan eteen saattoi kehittyä /e/ ääntämistä helpottamaan: monien äänteenmuutosten jälkeen ranskan sana kirjoitetaan nykyään échecs 4. Sama sananalkuinen /e/ esiintyy ranskan eteläisessä naapurikielessä katalaanissa: escacs. Katalaanin sana on ranskan sanaa vanhakantaisempi ja siinä näkyy selvästi sanan vanha runko *skak-. Hollannin sanassa schaken on yhä kaksi konsonanttia sanan alussa. /sk/-alun ovat säilyttäneet Euroopan suurista kielistä tanska, italia ja kreikka.


Kuningas

Kuningas on eri kielissä yleensä niin valtiollinen kuin sakillinenkin kuningas: italian re, hollannin koning, islannin kóngur, puolan król, tsekin král, kreikan vasiliás, seemiläisten kielten mlk-jono (vokaaleja lisätään väliin), kiinan wáng ja suomen kuningas; turkissa sekä şah että kral tarkoittavat niin valtiollista kuin sakillistakin kuningasta. Kuninkaan laudanulkopuolinen merkitys valtiollisena kuninkaana on maailmalla hyvin yleistä. Tästä on vain harvoja poikkeuksia, ja tällöin kuningasta tarkoittava sana on lainattu jostain vahvasta prestiisikielestä: esimerkiksi japani on lainannut koko sakkiterminologiansa suoraan englannista lainaamatta sanaansa kingu 'kuningas' kuitenkaan valtiollisen kuninkaan merkitystä. Sakkipelin päänappulasta käytetty valtionpäämiehen nimitys kuningas on hyvin yleinen eri puolilla Eurooppaa ja Aasiaa. Tämän piirteen täytyy olla erittäin vanha ja se lienee periytynyt muinaisesta Persiasta, jossa kuninkaan nimityksen šah persialaiset ovat jo ammoin lainanneet sakkipelin päänappulalle.

Kuningatar

Kuningattareen liittyy joissain kielissä selvästi feminiininen sana, toisissa taas ei. Esimerkiksi farsi (vazir tai farzin), özbekki (farzin), arabia (wäziir), turkmeeni (perzi), kalmukki (bersn), mongolia (bers), azeri (vezir), turkki (vezir) ja unkari (vezér) käyttävät visiiri-sanan etymologista vastinettaan kuningattaresta. Muiden kielten sanat on alkuaan lainattu ensin mainitusta persiasta eli farsista eikä visiiriin liity mitään feminiinistä. Viro käyttää omaperäisesti lipp-sanaa, jota suomessa etymologisesti vastaa lippu. Georgia puolestaan käyttää sakaalia tarkoittavaa sanaa t'ura, joten yhtäläisyys muitten eurooppalaisten kielten tornia tarkoittavaan sanaan on satunnainen äänteellinen samankaltaisuus.
Yleensä Euroopan kielet venäjää ja valkovenäjää lukuunottamatta käyttävät kuningattaresta selvästi feminiinisiä sanoja, mikä johtuu 1400-luvun Italiassa tehdystä nappulauudistuksesta. Vanhempi nappulanimitys visiiri periytyy suoraan vanhan persialaisen sakkipelin visiirinappulasta. Suomen kuningatar tarkoittaa englannin (queen) ja iirin (banríon) sanojen tapaan kuningatarta; useissa muissa eurooppalaiskielissä nappula tarkoittaa daamia.

Feminiininen nappulanimitys kuningatar / daami keksittiin vasta 1400-luvun puolivälin Italiassa uuden nappulan voimistuttua huomattavasti vanhaan visiiriin verrattuna. Nappulan kutsuminen naisellisella sanalla on erikoista, sillä voitaisiin ajatella nappuloitten edustavan eräänlaisia käsitteellisiä hahmoja, joihin ei liity mitään varsinaisesti ihmisiin viittaavaa. Tällöin nappulat olisivat eräänlaisia matemaattisia olioita, joiden liikkeet, lyöntitavat ja muut ominaisuudet on tarkkaan määritelty. Tässä näkemyksessä hahmotetaan peli usein eräänlaisena maailman matemaattisena mallina.


Torni

Tornin nappulamuoto on samantapainen kuin oikeillakin vartiotorneilla ja niinpä useissa germaanisissa, romaanisissa ja länsislaavilaisissa kielissä tornia tarkoittava sana merkitsee myös maastossa kököttävää tornia. Esimerkiksi espanjan torre ja ranskan tour voivat tarkoittaa niin a1-tornia kuin Eiffel-torniakin. Etymologisesti suomen sana torni on alkuaan lainattu latinan sanasta turris 'torni'; sana turris on lainattu useimpiin Länsi-Euroopan kieliin sekä periytynyt latinasta kaikkiin romaanisiin kieliin kuten romaniaan. Samoin slaavikielten puolan wieża ja tsekin věž tarkoittavat tornia niin laudalla kuin laudan ulkopuolellakin.
Euroopassa torninappuloitten suhteen eksoottinen kieli on englanti, jonka sana rook periytyy ikivanhasta persialaisesta rukh-sanasta 5. Englannin rook on kulkeutunut meritse islantiin asussa hrókur. Suomen Shakki -lehdessä 5 / 1977 mainitaan islantilaisten merkintöjen eroavan suomalaisista seuraavasti: H = torni ja B = lähetti.

Hollannin kasteel tarkoittaa kokonaista linnaa ja turkin kale linnoitusta. Armenian navak tarkoittaa venettä, kuten venäjän lad'ja. Kreikan pyrgos tarkoittaa laudan ulkopuolella tornia, linnaa tai maatilaa; kotini on linnani, kuten sanonta kuuluu. Unkarin bástya tarkoittaa torninappulan lisäksi vallinsarvea ja suojaa. Virossa tornia tarkoittava vanker merkitsee laudan ulkopuolella vankkureita ja kiinan jū vaunua.


Ratsu

Ratsun erikieliset nimitykset liittyvät yleensä ratsastamiseen tai hevoseen. Poikkeuksena ovat kuitenkin saksan sanasta Springer ratsunsa lainanneet kielet, joissa sana tarkoittaa laudan ulkopuolella hyppääjää. Näissä kielissä kiinnitetään huomiota nappulan hyppivään liikkumatapaan eikä niinkään nappulan muodon antamaan vihjeeseen hevosesta. Saksassa Springer tarkoittaa kylläkin hevosurheilussa tietyntyyppistä hevosta, jolloin sanalla on tietty yhteys hevoseen.
Ranskan cavalier tarkoittaa ratsastajaa ja sana on semanttisesti varsin lähellä englannin vastaavaa sanaa; suomeen ranskan sana on lainattu ritarillisessa asussa kavaljeeri. Englannin knight 'ritari' liittyy sikäli ratsastamiseen, että keskiajan ritarit tunnetusti liikkuivat ratsain, joten sana kelpasi mainiosti myös 64 ruudulla laukkaaville sakkiratsuille. Mainittakoon tässä yhteydessä iirin, fäärin ja islannin ratsut, jotka muistuttavat äänneasultaan suomen sanaa ritari ja tarkoittavatkin samaa.
Suomessa sanaa ratsu on käytetty jo ensimmäisessä suomenkielisessä sakkikirjassa vuodelta 1901 6. Tosin ratsun asema ei ollut heti vakiintunut, sillä sanaa hevonen on käytetty vielä 1920-luvun suomessa sakkikirjallisuudessakin. Nykyään hevosen käyttö merkityksessä 'ratsu' on vanhentunutta eikä sitä siksi suositella, jollei halua leimautua aloittelijaksi (pätee myös mm. englannin sanaan horse). Toisissa kielissä ratsua tarkoittava sana merkitsee yksinkertaisesti hevosta, joten niissä hevonen on täysin neutraali nimitys nappulalle. Ainakin seuraavissa kielissä sakkiratsu tarkoittaa myös hevosta: hollanti, kreikka, espanja, portugali, italia, romania, afrikaans, useimmat slaavikielet, albania, arabia (faras) ja useimmat Keski-Idän kielet ja kiina. Latinan eques tarkoittaa laudan ulkopuolella ratsastajaa ja ratsuväkeä tai ritaria ja aatelista.


Lähetti

Lähettiin liittyvissä nimityksissä on selvästi kirjavuutta. Eri kielissä sitä tarkoittava sana tarkoittaa myös mm. piispaa (englanti), juoksijaa (saksa) tai juoksupoikaa (suomi). Espanjassa lähettiä tarkoittavalla sanalla alfil ei ole muita merkityksiä kuin sakkipelin lähetti ja selityksenä tähän on sanan lainaaminen arabeilta. Arabit puolestaan ovat lainanneet sanansa persian sanasta piil, josta arabian kielessä tuli fiil 7. Italian alfiere tarkoittaa lipunkantajaa ja sana muistuttaa äänneasultaan espanjan alfil-sanaa. Espanjalaiset lainasivat jo varhain sanan artikkeleineen eli arabian al fiil > espanjan alfil.
Nykyranskan sanan fou (merkityksessä 'hullu', 'narri') varhaisin muinaisranskan muoto on fol ja se tulee latinan sanasta follis ('säkki'). Vasta 1500-luvulla sana fou (tällöin jo fol-sanan rinnakkaismuoto) alkoi tarkoittaa lähettiä aiempien merkitysten lisäksi. Silloin fou korvasi varhaisemman arabiasta lainatun sanan aufil. Romanian nebun ja kreikan trelós ovat käännöslainoja ranskasta ja tarkoittavat lähetin lisäksi hölmöä tai hullua.

Varhainen lähetin edeltäjän nimitys alfil oli levinnyt muihinkin keskiajan eurooppalaiskieliin, esim. englannissa oli käytetty sanaa aufin, kunnes 1400-luvun lopussa sen korvasi paljon vahvempi bishop vanhan arabisakin norsun syrjäytyessä nykylähetin tieltä. Sanan bishop kehittymiseen nappulasanaksi on vaikuttanut keskiajan Englannin piispojen tapa liikkua ratsain sotajoukon suojaamana. Iirin easpag tarkoittaa myös sekä piispaa että sakkipelin lähettiä; sana on lainattu latinan sanasta episcopus kristinuskon saavuttua Irlantiin 300-400-luvulla.

Suomen nappulatermeistä omaperäisimmältä vaikuttaa lähetti muuten varsin kansainvälisessä sakkiterminologiassa. lähetin esikuvana saattaa olla Saksassa keskiajalla pelatun kuriirisakin nykylähetin tavoin liikkunut kuriiri: kuriiri = lähettiläs, mistä on enää lyhyt askel lähettiin 8. kuriiri selittänee myös saksan Läufer ja latinan cursor sanojen erikoisen kaksoismerkityksen 'lähetti; juoksija'. Läufer on lainattu pohjoisgermaanisiin kieliin sekä puolaan, afrikaansiin ja hollantiin.
Sotilas
Sotilasta tarkoittava latinan pedes (genetiivi: peditis) merkitsi antiikin aikoihin jalkaväkisotilasta tai jalkaväkeä (mm. Caesarilla) ja sana on johdettu jalkaa tarkoittavasta sanasta pēs (genetiivi pedis). Sotilaaseen liittyy myös erilaisia muita merkityksiä: 'sotilas' tai 'soturi' (mm. suomi, viro, albania ja armenia), 'pantti' (englanti), 'talonpoika' (saksa ja sitä seuraavat kielet) tai adverbi 'jalan' (unkarin gyalog 9). Nappuloilla on siis eri kielissä runsaasti muita merkityksiä, jotka mielenkiintoisella tavalla ilmentävät eri kielten semanttista rikkautta.
Saksan Bauer 'talonpoika' juontuu alkuaan keskiajan armeijoiden talonpoikaisvaltaisuudesta; Bauer on käännöslainana levinnyt pohjoisgermaanisiin kieliin kuten tanskaan ja norjaan. Englannin sanaan pawn sisältyy kaksi etymologisesti eri sanaa: vanha angloranskalainen poun on käännöslaina arabian sanasta baidaq 'jalkaväkisotilas' 10; siitä ovat myöhemmin kehittyneet ranskan pion ja englannin pawn. Ranskan sanan pion levinneisyydessä näkyy ranskan kielen prestiisiasema: pion on lainattu hollantiin, afrikaansiin ja puolaan sekä Balkanin kieliin kroatiaan, makedoniaan, bulgariaan, romaniaan, kreikkaan ja turkkiin.


Sakkaus

Taulukon viimeisessä sarakkeessa on kuninkaaseen kohdistuvan uhkauksen nimitys, joka on toisissa kielissä sama ja toisissa taas eri kuin itse pelin nimitys. Jälkimmäisistä esimerkkeinä portugalin xadrez : xeque, espanjan ajedrez : jaque, viron male : šahh ja englannin chess : check; lisäksi taulukon eurooppalaisista kielistä iiri ja kirjoitusjärjestelmämme äitikieli latina käyttävät pelistä ja kuninkaan uhkauksesta eri sanoja. Tämän piirteen sisältävät Euroopan kielet sijaitsevat viroa lukuunottamatta kaikki mantereen länsilaidalla. Suomessa kuten yleensä Pohjois-, Keski-, Itä- ja Kaakkois-Euroopassa eroa ei tehdä sakkipelin ja sakkauksen välillä.
Eräissä eurooppalaiskielissä käsite 'sakkipeli' esiintyy monikossa (hollanti, ranska, italia, katalaani, puola ja ukraina) ja sanan yksikkö on varattu käsitteelle 'sakkaus'. Lisäksi eräissä kielissä pelin nimityksen kiinteänä jatkona on mattia tarkoittava sana, jolloin yhdyssanan jälkiosa erottaa pelin nimityksen sakkauksesta. On muistettava alla olevaa taulukkoa tarkastellessa, että latinan sanat ovat keskiajan latinaa eivätkä siis vanhaa hyvää Rooman latinaa, koska antiikin roomalaiset eivät tunteneet sakkipeliä. Latinan cavē rēgī 'sakkaus' tarkoittaa sananmukaisesti 'huolehdi kuninkaasta[si]', mikä epäilemättä sopii ohjeeksi kaikille pelaajille.
Matti eri kielissä
Pelin loppu on matti, joka on johdettu persian sanoista shaahi ('kuningas') ja mat ('lyöty'), joista syntyi pelin varhaisvaiheissa ilmaisu 'kuningas on lyöty'.
Useimmissa kielissä matti on mat: hollanti, ranska, puola, bulgaria, venäjä, tsekki, turkki, kreikka, persia (farsi) ja hindi. Toisinaan termi sakkimatti voi edeltää tai vaihtoehtoisesti olla edeltämättä sanaa sakki, esimerkiksi azerin (şah ve) mat, albanian (shah)-mat, baskin xake mate, englannin (check)mate, latvian (šahs un) mats, liettuan (šachas ir) matas, romanian şah-mat, kroatian šah-mat, kiinan jiāngsi, japanin oote-(tsumi), indonesian skak-mati ja lopuksi italian scacco-matto.
Joissain kielissä matti on matt (saksa ja unkari) tai mate (espanja ja portugali). Mongoliaksi matti on mad, iiriksi marbhsháinn ja vietnamiksi hết nước.

Alue- ja kielikokonaisuuksia

Taulukon kieliä tarkastellessa syntyy selvästi maantieteellisiä kokonaisuuksia, jotka käyttävät etymologisesti samoja nimityksiä samoista nappuloista. Nämä aluekokonaisuudet ryhmittyvät usein joko läheisen kielisukulaisuuden tai kulttuurialueen mukaisesti. On olemassa ainakin atlanttinen, latinalainen, saksalainen ja slaavilainen ryhmä. Näiden lisäksi voidaan ryhmitellä monia muitakin sakkinappuloitten nimitysten kieliryhmiä, mm. turkkilainen ryhmä.
Tarkemmassa ryhmittelyssä voi ottaa huomioon vähäisempiäkin yhtäläisyyksiä, mm. latvian ja liettuan kuninkaan ja ratsun yhtäläisyydet. Tutkimuksia ovat haitanneet olojen epävakaus ja kielten kirjoitusjärjestelmien muutokset: esimerkiksi Kaukasuksella puhuttavaa azeria on 1990-luvulla turkin esikuvan mukaan ruvettu kirjoittamaan latinalaisin kirjaimin. Tyypillisesti Kaukasuksen alueen kielissä on yleensä omaperäinen pelin nimitys läheisen Persian ikivanhan sakkikulttuurin ansiosta, kun taas monissa Euroopan ja Aasian ulkopuolisissa kielissä käytetään usein englannista, ranskasta, arabiasta tai espanjasta lainattuja pelin ja sen nappuloitten nimityksiä.

Atlanttiseen ryhmään kuuluvat englannin lisäksi islanti ja fääri; näille ovat yhteisiä ainakin tornin ja lähetin sekä käännöslainana ratsunkin nimitykset; lähetin osalta myös läntisin romaaninen kieli portugali kuuluu tähän ryhmään. Euroopan läntisin kieli iiri kuulunee myös tähän ryhmään ainakin eräitten nappuloittensa osalta, vaikka iirin nappulanimitykset näyttävätkin kiehtovan omaperäisiltä. Länsieurooppalaisista sakkitermeistä atlanttisen ryhmän tornia tarkoittava sana (esim. englannin rook) lienee eksoottisin, sillä sanalle ei näytä löytyvän etymologista vastinetta Keski-Aasiaa lähempää (esim. özbekissä ja turkmeenissa ruh, farsissa rox). Tämä siksi, että välillä olevista kielistä sanan etymologiset vastineet ovat kadonneet uudempien sanojen tieltä.

Latinalaiseen ryhmään kuuluvat kaikki romaaniset kielet (pl. itse latina) ja tämä ryhmä on varsin yhtenäinen. Kuninkaan, kuningattaren, tornin, ratsun ja sotilaan nimityksissä romaanisten kielten sanat muistuttavat suuresti toisiaan. Muut nappulat ovat selvästi samaa etymologiaa, mutta lähetti on poikkeus: lähetin nimityksissä on romaanisissa kielissä runsaasti hajontaa. Samaten itse pelin nimityksissä on hajontaa: italia on tässä vanhakantaisin (scacchi), ranska ja katalaani ovat lisänneet e-vokaalin sanan alkuun ääntämisen helpottamiseksi, Iberian niemimaalla puhuttavat espanja ja portugali puolestaan ovat lainanneet sanansa arabeilta ja romania slaaveilta.

Slaavikielten ryhmässä näkyy jo enemmän hajanaisuutta, esimerkiksi puola on saanut vaikutteita saksasta ja Balkanin slaavikielet turkista. Bulgariaa lukuunottamatta slaavikielet käyttävät etymologisesti yhteistä kuningasta tarkoittavaa sanaa. Venäjä ja valkovenäjä muista slaavikielistä poiketen käyttävät kuningattaresta yhä ikivanhaa persiasta lainattua nimitystä visiiri. Alkuaan keskiajan latinasta peräisin oleva pion on omaksuttu bulgariaan (tosin bulgarian pionka on jäämässä käytöstä), kroatiaan, makedoniaan ja puolaan, ja lisäksi sloveenissa on omaperäinen sotilasta tarkoittava sana; muissa slaavikielissä sotilasta tarkoittava sana on yhteinen. Ratsua tarkoittava sana on lähes kaikissa taulukon slaavikielissä etymologisesti sama; poikkeukset keskittyvät kieliryhmän länsiosaan: tsekissä on oma jezdec (myös 'ratsastaja'); puolassa ja kroatiassa on toinenkin ratsua tarkoittava sana. Toisin kuin ratsun nimityksissä on slaavikielten tornin ja lähetin nimityksissä runsaasti hajontaa. Itse pelin nimityksissä venäjä, valkovenäjä ja bulgaria ynnä ryhmän ulkopuolelta vielä liettua ovat omaperäisesti lisänneet käsitteen 'matti' pelin nimityksen kiinteäksi jatkoksi. Tosin bulgariassa on hyvin yleistä käyttää pelkästään sanaa šah koko pelistä, jolloin vanhempi šahmat on harvinainen jopa virallisessa käytössä. Venäjällä puhuttavat suomen- ja turkinsukuiset kielet ovat vaihtelevassa määrin lainanneet kieliinsä venäläisiä nappulanimityksiä. Slaavikielten oikeinkirjoitukset vaihtelevat, minkä ei pidä antaa hämätä: esimerkiksi puolan szachy ja tsekin šachy äännetään samoin.

Saksalaiseen ryhmään kuuluvat saksan lisäksi Pohjois-Euroopan germaanikielet sekä nappulalyhenteiden osalta vielä sloveeni, kroatia ja jopa kyrillisin kirjaimin kirjoitettava makedoniakin. Tämä johtuu historiallisista syistä, sillä keskiajalta lähtien saksalaisten ja itävaltalaisten kulttuurivaikutus Pohjois-, Itä- ja Kaakkois-Eurooppaan on ollut huomattavaa. Kaikki saksalaisen ryhmän nappulanimitykset ovat varsin yhtenäisiä niin foneettisesti kuin semanttisestikin. Semanttisesti saksalaisessa ryhmässä on hyvin omaperäisiä piirteitä: ratsu on 'hyppijä', lähetti 'juoksija' ja sotilas 'talonpoika'. Näistä sotilaan erikoista semanttista kenttää laudan ulkopuolella talonpoikana tosin tavataan myös slaavikielissä, joissa se on läntistä vaikutusta. Saksasta muualle levinneet semanttisesti erikoiset nappulanimitykset lienevät ainakin osaksi peräisin jo 1100-luvulla pelatusta kuriirisakista, ensimmäisestä eurooppalaisesta suurella laudalla pelatusta sakkipelin muunnoksesta. Ilmeisesti saksalainen keskiaikainen talonpoikaiskulttuuri oli omaksunut niin kuriirisakin kuin tavallisenkin sakin niin syvällisesti, että tämä vaikuttaa yhä nappulanimityksissä.

Hollannin nappulasanoissa on vaikutteita niin ranskasta (pion) kuin saksastakin (loper) 11, joten hollannin nappulanimityksissä näkyy kiehtovalla tavalla maan läheisyys ympäröiviin isoihin kieliin. Kuten edellä kävi ilmi, lähetin nimityksissä on eräissa kieliryhmissä runsaasti hajontaa. Tämä johtunee lähetin nykyisen siirtymätavan myöhäisyydestä verrattuna muihin nappuloihin sekä sopivan vertauskuvan löytämisen vaikeudesta. Samaa ongelmaa ei ole ollut kruunupäisellä kuningattarella, jonka symbolismi kuninkaan vieressä symmetrisenä parina lienee ollut helposti löydettävissä, vaikka kuningattaren liikkumatapa on kehittynyt yhtä myöhään kuin lähetinkin.

Suomalaisittain mielenkiintoista on eräitten vieraskielisten nappulanimitysten äänteellinen läheisyys suomen kielen vastaaviin sanoihin, esim. romanian turn, saksan Turm, latvian tornis ja ranskan tour sekä viron kuningas ja ratsu. Suomen nappulanimityksissä näkyvät selvästi vahvaan kulttuuriperimäämme nojaava omaperäisyys sekä toisaalta äänteellis-semanttiset yhtäläisyydet Länsi-Euroopan kielten kanssa.
--------------------------------------------------------------------------------


Nappuloitten nimitykset 72 kielessä 3 +
Suomi 3 sakki kuningas kuningatar torni ratsu lähetti sotilas sakki
Englanti chess king queen rook knight bishop pawn check
Ranska échecs roi dame tour cavalier fou pion échec
Italia scacchi re donna torre cavallo alfiere pedone scacco
Katalaani escacs rei dama, reina torre cavall alfil peó escac, xec
Espanja ajedrez rey dama, reina torre caballo alfil peón jaque
Galego xadrez rei raíña torre cabalo bispo peón xaque
Portugali 4 xadrez rei dama torre cavalo bispo peão xeque
Oksitaani échecs rey fenno castel cabal falour piun echec
Romania şah rege damă, regină turn cal nebun pion şah
Latina lūsus lātrunculōrum rēx rēgīna turris eques cursor pedes cavē rēgī
Baski xake, xake-joko errege dama gaztelu zaldun alfil, gatzain peoi xake
+
Hollanti schaken koning dame toren paard loper pion schaak
Afrikaans skaak koning dame toring perd, ruiter loper pion skaak
Friisi skake kening daem stins hynder fieldhear boer skaak
Saksa Schach König Dame Turm Springer Läufer Bauer schach
Tanska skak konge dronning tårn springer løber bonde skak
Norja sjakk konge dame tårn springer løper bonde sjakk
Islanti skák, tafl kóngur drottning hrókur riddari biskup peð skák
Fääri skák, talv kongur frúgv, drotning rókur riddari bispur finna skák
Retoromaani 16 schah retg dama tur chaval currider pur
+
Iiri ficheall rí banríon caiseal ridire easpag ceithearnach sáinniú
Gaeli tàileasg, fidhcheall rìgh banrìgh caisteal ridire easpaig pàn, ceatharnach
Kymri gwyddbwyll brenin brenhines castell marchog esgob gwerinwr
Bretoni echedoù roue rouanez tour marc'heg furlukin pezh-gwerin
Liettua šachmatai karalius valdovė bokštas žirgas rikis pėstininkas šach
Latvia šahs karalis dāma tornis zirdziņš laidnis bandinieks šahs
Viro male kuningas lipp vanker ratsu oda ettur šahh
Unkari sakk király vezér bástya huszár futó gyalog, paraszt sakk
+
Esperanto ŝako reĝo damo, reĝino turo ĉevalo kuriero peono ŝak
Venäjä шахматы
šahmaty король
korol' ферзь
ferz' ладья
lad'ja конь
kon' слон
slon пешка
peška шах
šah
Valkovenäjä шахматы
šahmaty кароль
karol' ферзь
ferz' ладдзя
laddzjá конь
kon' слон
slon пешка
peška шах
šah
Ukraina шахи
šahy король
korol' королева
koroleva тура
tura кінь
kin' слон
slon пішак
pišak шах
šah
Puola szachy król hetman, dama, królowa wieża skoczek, koń goniec pionek szach
Tsekki 13 šachy král dáma věž jezdec střelec pěšec šach
Slovakki 14 šach kráľ dáma veža kôň strelec pešiak šach
Sloveeni šah kralj dama, kraljica trdnjava konj lovec kmet šah
Kroatia šah kralj dama top, kula konj, skakač lovac pješak šah
Serbia шах
šah краљ
kralj дама
dama топ
top коњ, скакач
konj, skakač ловац
lovac пешак, пион
pešak, pion шах
šah
Makedonia шах
šah крал
kral кралица
kralitsa топ
top коњ
konj ловец
lovets пион
pion шах
šah
Bulgaria шах, шахмат
šah, šahmat цар
tsar дама, царица
dama, tsaritsa топ
top кон
kon офицер
ofitser 12 пешка
peška шах
šah
Albania shah mbret mbretëreshë kala kalë oficer ushtar, gur shah
Kreikka 20 σκάκι
skáki βασιλιάς
vasiliás βασίλισσα
vasílissa πύργος
pyrgos ίππος, άλογο
íppos, álogo τρελός,
αξιωματικός
trelós
axiômatikós πιόνι
pióni ρουά,
σαχ
rouá, sah
+
Turkki satranç şah, kral vezir kale at fil asker, piyon şah
Azeri şahmat şah vezir top at fil piyada şah
Özbekki šatranž šoh farzin ruh ot fil pijoda kišt
Turkmeeni küšt ša perzi ruh at pil pyjada küšt
Tsuvassi šahmat korol' koroleva tura laša, ut slon peška šah
Baskiiri šahmat korol' ferz' tura at fil peška šah
Karatsai-balkaari šahmat (-la) pattšah ferz' tura at slon peška šah
Kumukki šahmat patša vazir lad'ja at peška šah
Karakalpakki šahmat patša koroleva tura at pil pijada šah
Tuva (höl)šydyraa nojan merze terge a"t teve ool ša, šah
+
Kalmukki šatr han bersn tergn mörn zan kövün šallgn
Mongolia šatar nojon bers tereg mor' temee hüü šag
Burjaatti šatar nojon berse terge morin temeen hübüün šaa
Pahlavi tšatrang šāh frazēn mādajār asp pīl pajādag
Farsi šatrandž šāh vazir, farzin rox asb fil pijāde kiš
Arabia
šatrang
mälik
wäziir, firzaan
tabja
hosaan, faras
fiil
äskärii, beedäq
Amhara senterej negus ferz der ferese fil, saba medeq
Suahili sataranji, chesi mfalme malkia ngome jamadari padri kitunda
+
Hindi šatranj bādšāh farzī, wazīr kištī, hāthī, rukh ghorā ũt pyādā, paidal šah, kišt
Bengali dābā rājā montri, rānī noukā ghorā ũth
Malaiji catur raja menteri tir kuda gajah askar
Indonesia catur raja menteri benteng kuda gajah pion skak
Vietnam cờ (quốc te),
cờ tướng con tướng con ho� ng hậu con xe,
con tháp con mã,
con ngựa con tượng,
con voi con tốt chiếu tướng
Korea cang.ki oang nje.oang cha mal sang col cang.kun (pat.a.la)
Georgia tš'adrak'i mepe t'ura et'li mxedari k'u p'aik'i
Armenia šahmat, tšatrak t'agavor t'aguhi navak dzi p'il zinvor šah
Heprea
šakhmat
melekh
malka
tseriakh, tirah
paraš, sus
rats
ragli, khajal
šakh
Kiina 19 guójì xiàngqí wáng hòu jū mǎ xiàng bīng jiāng
Japani chesu kingu kuiin rukku naito bishoppu poon
+Muita kuin latinalaisia kirjaimistoja käyttävien kielten sanat on translitteroitu suomalaisten perinteiden mukaan, joskaan tätä en ole aina voinut noudattaa eräitten harvinaisten kielten kohdalla puuttuvan translitterointiperinteen vuoksi. Tällöin latinalainen kirjoitusasu pyrkii mukailemaan kyseisen kielen ääntämystä. Arabian sanat ovat Egyptin arabiaa. Eri kielten erilaiset oikeinkirjoitus- ja translitterointiperiaatteet vaikeuttavat sanojen vertailua, esimerkiksi eräiden turkkilais- ja slaavikielten h (englanniksi kh) ja vaikkapa farsin x äännetään samoin.
Alleviivatut ja eräät translitteroidut kirjaimet tarkoittavat seuraavissa kielissä seuraavia diakriittisiä tai epälatinalaisia kirjaimia:
Arabia: ä, j = kuten suomessa, aa ii ee = pitkiä vokaaleja
Azeri: e = e ylösalaisin [ä], ş [sh], y [ j]
Bengali: yläviivat osoittavat pitkiä vokaaleja, th = retrofleksinen ja aspiroitu t
Farsi: ž = ranskan j, x = saksan ch
Georgia: ' = ejektiivinen eli glottalisoitunut klusiili tai affrikaatta, x = saksan ch
Hindi: t ja r retrofleksejä, kh = velaari frikatiivi tai aspiroitu k, ũ = nenä-u, j = dž.
Kalmukki: g = / h /, ö = / o /, ü = / Y / (kyrilliset aakkoset)
Mongoli: ü = / Y / (kyrilliset aakkoset)
Serbian nappulat latinalaisin kirjaimin kirjoitettuna näyttävät kroatialta, paitsi että sotilas transkriptoituna on pešak tai pion.
Turkmeeni: ü = / Y / (kyrilliset aakkoset)
Özbekki: ž = ranskan j, h = saksan ch

Jos sinulla on tietoa jonkin tässä esiintyvän tai esiintymättömän kielen sanastosta, voit ilmoittaa siitä sähköpostiosoitteeseeni .
Tästä nappula-artikkelista on tullut myönteistä palautetta eri Euroopan maista sekä Pohjois-Amerikasta, Etelä-Amerikasta, Afrikasta ja Aasiasta. Palautteesi on tervetullutta.

22. huhtikuuta 2006 Ari Luiro
--------------------------------------------------------------------------------


Viitteet

— 1 Muinais-Persiassa sakkia pelattiin jo ammoisina aikoina, ja peli levisi sieltä länteen. Sakin alkukodiksi on veikattu vakuuttavimmin Intiaa, Persiaa ja Kiinaa. Kiinalaisen xiangqin yhtäläisyydet muinaispersialaiseen sakkiin ovat niin suuria, että niillä joka tapauksessa täytyy olla yhteinen alkuperä. Silkkitie yhdisti Kiinaa ja Persiaa, joten sakin kiinalainen alkuperä tulee vakavasti kyseeseen. Nykyfarsin kielessä sakkipelin kuningasta kutsutaan yhä shaahiksi, vaikka sana onkin arvonimenä poistunut käytöstä. Persian kuningasta tarkoittava šāh on ollut lähteenä monien kielten sakkipeliä tarkoittavalle sanalle. Jotkut turkkilaiskielet kuten turkki, azeri ja turkmeeni ovat lainanneet tämän sanan persiasta eli farsista. Koska näissä kielissä šah lainauksen jälkeen olikin varattu käsitteelle 'kuningas', niissä ei enää ollut tilaa samanasuiselle pelin nimitykselle. Takaisin

— 2 Lähteenä Cassell's Latin Dictionary, D. P. Simpson, 1959 (1968). Sanan lātrunculus merkitys 'tammipelin nappula' tunnetaan vuosina 69 - 140 eläneen Suetonius Tranquilluksen kirjoituksista. Kyse lienee kuitenkin tammipelin sijaan jäljempänä esiteltävästä tuntemattomasta pelistä. Sakkipeliä on latinaksi kutsuttu myös sanoin lūsus lātrunculārius tai (keskiajalla) lūsus scacchōrum (Magyar-Latin szótár, Györkösy Alajos 1960 [1992]). Geitlinin sanakirja (ks. viite 3) tuntee vielä version lūdus lātrunculōrum. Tämän lūdus lātrunculōrumin ('palkkasoturien peli') The Oxford Companion to Chess (ks. viite 5) tuntee kuitenkin antiikin Roomassa ja Kreikassa pelattuna pelinä, jonka säännöt eivät ole säilyneet meidän päiviimme. Yksi käytetyistä pelilaudoista oli 8 x 8 ruutua, mutta kyse ei kuitenkaan ole sakkipelistä tai sen edeltäjästä. Ilmeisesti samaa esisakillista peliä on muinaisten egyptiläisten piirrustusten perusteella pelattu myös Egyptissä. Mahdollisesti erottaakseen antiikin pelin uudesta sakkipelistä rupesivat varhaiskeskiajan sakinpelaajat käyttämään sanaa lūsus pro lūdus, jotka molemmat tarkoittavat 'leikki, peli, huvitus' ja jotka on johdettu verbistä lūdō. Takaisin

— 3 Johan Gabriel Geitlin 1883 ilmestyneessä Suomalais-latinalaisessa sanakirjassaan tuntee kirjoitusasut sakki ja shakki. Geitlinin sanakirja antaa latinan kielen vastineen sakille ja shakin kohdalla hän puolestaan viittaa hakusanaan sakki eli Geitlin 1883 pitää kirjoitusasua sakki ensisijaisena. Sanan sakki ohella mainitaan sanakirjassa rinnakkaismuoto sakkipeli. Sanakirjasta on ilmestynyt 1996 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantama näköispainos. Huomionarvoista tässä ovat myös Kari Evelin 1987 kirjoittamat rivit selostaessaan sanakirjassaan noudattamaansa käytäntöä:


"Suomen kielen oikeinkirjoitus noudattaa nykyistä käytäntöä, kuitenkin niin, että suomen kieleen kotiutuneissa sanoissa ei käytetä hatullisia š- ja ž-kirjaimia. Tällöin päästään siitä haparoinnista, jonka nämä tsekkiläistä alkuperää olevat kirjaimet ovat aiheuttaneet ja vältetään samalla oikeinkirjoitusjärjestelmällemme vieraat sh- ja zh-kirjoitusasut. Kirjoitetaan sekki ja Tsekkoslovakia. Huomattakoon, että näiden sanojen tosiasiallinen ääntäminen vaihtelee yksilöittäin ja sosiaaliryhmittäin." (Yrityksen englannin sanakirja, johdanto)
Suomen kielessä on 13 konsonanttia [p t k s m n h r l v j ŋ d]. Kaksi viimeksi mainittua eivät esiinny kaikissa suomen murteissa, /ŋ/ eli /ng/ on osassa länsimurteita (sekä paikoin itämurteitten eteläosissa) ja /d/ lähes kaikissa murteissa murteen oman foneemijärjestelmän ulkopuolella. Ottaen tämä huomioon on erikoista, että vaihtoehtoisissa kirjoitusasuissa šakki ja shakki pyritään kuvaamaan äännettä, jota suomessa ei ole [ollut pariin tuhanteen vuoteen]. Historiallisesti Suomessa puhutussa varhaiskantasuomessa on kyllä esiintynyt äänne /š/, ehkä vielä ajanlaskumme alun tienoilla, mutta noihin aikoihin /š/ muuttui /h/:ksi eikä sen jälkeen /š/ ole kuulunut suomen kielen foneemijärjestelmään. Alkuun Taulukkoon

— 4 Samasta syystä latinan scrībēre 'kirjoittaa' on ranskassa kehittynyt asuun écrire. /e/:n tuloa sanan alkuun konsonanttiyhtymän eteen on esiintynyt ranskan ja katalaanin lisäksi myös espanjassa (esim. escribir 'kirjoittaa'), portugalissa (esim. estratégia) ja satunnaisesti englannissa (especially). Erikoisesta asustaan huolimatta ranskan échecs on siis samaa alkuperää kuin suomen shakki.
Brasiliassa ja Portugalissa peli on xadrez, mutta vanhan oikeinkirjoituksen mukaista xadrêz-asua tapaa joskus.
Brasiliassa sana äännetään [šádréis] ja Portugalissa [šâdrêš]. Sananalkuinen x tarkoittaa vanhan oikeinkirjoituksen peruna /š/-äännettä, joka nykyportugalissa yleensä kirjoitetaan ch. Portugalin sana on sama kuin espanjan ajedrez ja tulee arabiasta.
Takaisin Taulukkoon

— 5 Arabit lainasivat sanan rukh (kh tarkoittaa tässä saksan ch-äännettä) persialaisilta ja toivat sen lopulta Eurooppaan. Sana lainautui sellaisenaan englantiin ja islantiin, mutta muualla rukh korvattiin foneettisesti sitä muistuttavalla italian sanalla rocco 'torni' ja tämän käännöksillä (The Oxford Companion to Chess, David Hooper & Kenneth Whyld 1984, hakusana rook). Takaisin

— 6 Ensimmäinen suomenkielinen sakkikirja on Sakki-Pelin Alkeis-Tiedot, jonka on englannista mukaellen suomentanut Matti Lehmus; alkuperäinen on William Lewisin Chess for Beginners. Kirjan näköispainos ilmestyi 1994 Seaflower Oy:n kustantamana. Kirjassa nappuloitten suomalaiset nimitykset ovat pääosin samoja kuin nykyäänkin: kuningas, kuningatar, torni, ratsu, airut 'lähetti' ja talonpoika 'sotilas'. Arvokkaampia nappuloita kutsuttiin kirjan mukaan myös komentajiksi ja arvottomia puolestaan sotilaiksi. Tasapeli oli vuonna 1901 ämmänpeli ja kuningas saattoi rockerata 'linnoittaa'. Avauksen Gambit eli kamppipeli rinnastettiin suomen verbiin kampittaa. Ohestalyöntimahdollisuus esitettiin siten, että "vastustajan Talonpojilla oli oikeus ottaa kiinni karkuri". Takaisin

— 7 Merkitsen tässä persian ja arabian pitkän vokaalin kahdentamalla vokaalikirjaimen suomen tapaan. Foneettisesti substituutio p > f on luonnollinen, sillä arabiassa ei ollut tuolloin /p/-äännettä (ei nytkään). Muistettakoon kyseessä olleen vielä heikon nappulan, joka vahvistui lähetiksi vasta 1400-luvulla. Takaisin

— 8 Matti Lehmuksen 1901 lähetistä käyttämä nimitys airut liittyy selvästi samaan merkityskenttään. airuen harvinaistuessa sana korvautui nappulanimityksenä suunnilleen samaa tarkoittavalla lähetillä. Mikäli airut olisi jäänyt käyttöön, se olisi ollut suomen kielen sakkisanaston ainoa sana, jolla ei olisi nykykielessä ollut muita merkityksiä. Valtaosa tunnettujen kielten nappulanimityksistä perustuu selkeästi muuhun sanastoon ja espanjan alfilin tapaisia puhtaita nappulasanoja on suhteellisen vähän. Tämä viittaa selvästi sakkisanaston riippuvuuteen muusta sanastosta. Katso viitettä 6 Lehmuksen kirjan osalta. Takaisin

— 9 Unkarin gyalog 'jalan' (adv.) on suomen sanan jalka etymologinen vastine; vrt. sotilastermiin jalkaväki. Takaisin

— 10 Englannin pawn < poun oli muinaisranskassa pehon, joka on kehittynyt latinan sanasta pedes. Sanan pawn toinen merkitys 'pantti' johtuu latinan sanasta pannus (vanhassa ranskassa pan 'turva') 'vaatekappale; ryysyt'; sana on kehittynyt nykyiseen merkitykseensä keskiaikaisesta tavasta luovuttaa vakuudeksi vaatekappale. Muinaisranskan asusta pehon on helppo johtaa ranskan ja romanian pion, espanjan péon ja portugalin peão. Italian pedone on vanhakantaisempi ja siinä näkyy vielä latinan /d/. Kaikkien romaanisten kielten ja englannin sotilasta tarkoittavat sanat periytyvät siis latinan sanasta pedes. Takaisin

— 11 Englannin puhekielessä tornista voidaan rookin ohella käyttää myös nimitystä castle. Se tarkoittaa laudan ulkopuolella 'linna' etymologisen vastineensa, hollannin sanan kasteel tavoin. Hollanti käyttää nykyään sanaa toren tornista. Takaisin

— 12 Virallisen ofitserin lisäksi bulgariassa yleisesti käytetään arkista termiä frits. Tämä tulee saksalaisesta nimestä Fritz, jota toisessa maailmansodassa käytettiin saksalaissotilaista ja -upseereista. Ehkä äänteelliset eli foneettiset yhtäläisyydet ovat antaneet herätteen uudelle lähetin nimitykselle (ofitser < > frits). Taulukkoon

— 13 Pelin nimi tsekissä on šach tai šachy, ensimmäinen on yksikkö ja jälkimmäinen monikko. Jezdec 'ratsu' ("ratsastaja") on puhekielessä yleisesti kůň ("hevonen"). Taulukkoon

— 14 Pelin nimi slovakissa on šach tai šachy, ensimmäinen on yksikkö ja jälkimmäinen monikko. Yksikkö on hieman yleisempi.
Kôň 'ratsu' voi lyhennesyistä olla myös jazdec (sananmuk. 'ratsastaja'), koska sanan alkukirjain erottaa sen kuninkaasta (kráľ). Taulukkoon

— 16 Retoromaanissa on kuusi murretta, joista Grischun'in murteen sanoja käytetään tässä. Kuningas, kuningatar, torni ja lähetti muissa murteissa: Sursilvan : retg dama tuor currider, Sutsilvan : retg dama tur curider, Surmiran : rètg dama tor curridier, Puter : raig dama tuor curridur, Vallader : rai dama tuor curridur. Retoromaani on pieni Sveitsissä puhuttava kieli.

— 19 Kiinalaisin kirjaimin: Taulukkoon

— 20 Kreikka: zatríki ( ζατρίκι ; antiikin kreikassa zatríkion) oli muinaisessa Kreikassa suosittu lautapeli, joka kuitenkaan ei ollut sakin edeltäjä. Nykyään sanaa zatríki ei enää juuri käytetä tarkoittamaan sakkipeliä, vaan sanaa σκάκι (skáki).
Ratsua merkitsevä íppos ( ίππος ) tarkoittaa hevosta - kuten toinenkin ratsua tarkoittava sana álogo ( άλογο ).
Lähettiä merkitsevä trelós ( τρελός ) on käännöslaina ranskan sanasta fou = lähetti, joka tulee alkuaan persiasta. Ranskan sanan fou toinen merkitys 'hölmö; hullu' periytyy latinasta: 1200-luvun ranskan fol 'hullu' tulee myöhäislatinan sanasta follis 'tyhjäpäinen kaveri' < latinan flāre 'puhaltaa; tuulla'. Englannin fool on samaa alkuperää.
Kreikaksi sakkaus on joko sah ( σαχ , kirjoitetaan myös sakh englannin ja ranskan mukaisesti) tai rouá ( ρουά ): sah on maailmalla yleinen sakkausta tarkoittava sana, rouá puolestaan laina ranskan kuningasta tarkoittavasta sanasta roi, äännetään [rua]. Taulukkoon

--------------------------------------------------------------------------------

Anonimo ha detto...

[url=http://firgonbares.net/][img]http://firgonbares.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]sell software product, [url=http://firgonbares.net/]academic pricing for software[/url]
[url=http://firgonbares.net/][/url] discount language software software at discounted
free store software [url=http://firgonbares.net/]oem software[/url] sale software used
[url=http://firgonbares.net/]software downloads com[/url] Acrobat 9 Pro Extended
[url=http://firgonbares.net/]windows vista background[/url] nero 7 serial
cheap cs3 software [url=http://firgonbares.net/]convertinf eps images acdsee[/b]

Anonimo ha detto...

[url=http://sunkomutors.net/][img]http://sunkomutors.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]place to buy computer software, [url=http://sunkomutors.net/]oem software work[/url]
[url=http://sunkomutors.net/][/url] does oem software free photoshop for macs
4 Pro Mac OS [url=http://sunkomutors.net/]autocad lite[/url] windows vista transformation pack
[url=http://sunkomutors.net/]discount software ms[/url] selling software into
[url=http://sunkomutors.net/]order request software[/url] buying software license
to buy macromedia [url=http://sunkomutors.net/]macromedia flash 4 software[/b]

Anonimo ha detto...

[url=http://hopresovees.net/][img]http://vonmertoes.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]Suite 3, [url=http://vonmertoes.net/]educational software discounts[/url]
[url=http://bariossetos.net/][/url] adobe photoshop software lcars for windows vista
buying software online [url=http://hopresovees.net/]windows xp[/url] ebook store software
[url=http://bariossetos.net/]game software store[/url] educational software package
[url=http://vonmertoes.net/]oem software store[/url] filemaker pro exits
educational software cd [url=http://bariossetos.net/]acdsee versus elements[/b]

Anonimo ha detto...

[url=http://murudobaros.net/][img]http://murudobaros.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]download java for windows xp, [url=http://murudobaros.net/]discounts on computer software[/url]
[url=http://murudobaros.net/]cheap old software[/url] adobe photoshop for mac windows xp patches
quarkxpress tips [url=http://murudobaros.net/]academic software no[/url] to purchase the software
[url=http://murudobaros.net/]educational software ratings[/url] sell software on line
[url=http://murudobaros.net/]microsoft c++ software[/url] microsoft publishing software
mac adobe acrobat 9 trile download [url=http://murudobaros.net/]discount game software[/b]

Anonimo ha detto...

[url=http://vonmertoes.net/][img]http://hopresovees.net/img-add/euro2.jpg[/img][/url]
[b]software for sales, [url=http://vonmertoes.net/]purchase oem software[/url]
[url=http://bariossetos.net/][/url] adobe photoshop cs4 trial activator by antony gr adobe software company
buy Software [url=http://hopresovees.net/]student discounts on adobe software[/url] free microsoft software
[url=http://vonmertoes.net/]macromedia software manager[/url] software resellers usa
[url=http://hopresovees.net/]university student software discount[/url] adobe photoshop cs4 master editioncracked
buy photoshop creative [url=http://vonmertoes.net/]academic discounts on software[/b]

Anonimo ha detto...

[url=http://pittsburghmom.com/members/Pokimon2010/default.aspx/][img]http://i048.radikal.ru/0910/57/9a759e833d4a.jpg[/img][/url]

10606 movies of lure DVD property

We secure thousands of the hottest movies you've been waiting to protect! And they're infrequently convenient in Hi-Def!
These movies are playable on most viewing devices including iPod, PDA (HandHelds), PC, DVD & DivX players.
There are categorically no limits. Download as much as you penury with incredibly high speeds. No additional software is required!
Unreservedly click on a tie-up, download a cinema and superintend it on your favorite player.

[size=4][url=http://pittsburghmom.com/members/Pokimon2010/default.aspx]Sign Up[/url] today and forget about buying or renting DVDs offline. [/size]


[url=http://movies.aoaoaxxx.ru/][img]http://s43.radikal.ru/i102/0910/37/6c734f3ca5fb.jpg[/img][/url]

[url=http://pittsburghmom.com/members/Pokimon2010/default.aspx][b]TOP 40 BEST Movies:[/b][/url]
Bend It Like Beckham
Easter Egg Adventure, The
Deliver Us from Eva
Super Troopers
Dead Man
Hollywood Homicide
Last Metro, The
Forbidden Kingdom, The
Dedication
Night Train
Invincible
Just Like Heaven
E.T. the Extra-Terrestrial
Point Break
My Favorite Year
In the Cold of the Night
Escaflowne
Sky Captain and the World of Tomorrow
Other Boleyn Girl, The
Blizzard
Martin and Lewis
My Friends Tigger & Pooh's Friendly Tails
Betrayal
Drop Zone
Killing Me Softly
Semi-Pro
Pretty in Pink
Martin
Go
Clockwork Orange, A


[url=https://www.nbhope.org/members/artemijstepiki.aspx]Little Nicky [/url]
[url=http://exchange.si/members/antonmushketov4.aspx]Lost Samaritan, The [/url]
[url=http://askmecode.com/members/suhajljakuvikin.aspx]Boy Eats Girl [/url]
[url=http://forums.pmy.myclassifiedsite.com/members/valerijaosiik60.aspx]Mrs. Harris [/url]
[url=http://askmecode.com/members/suhajljakuvikin.aspx]Surveillance [/url]
[url=http://askmecode.com/members/suhajljakuvikin.aspx]Dark Blue [/url]
[url=http://ishug.is/members/nuzartimoshenko.aspx]Alfie [/url]
[url=http://notradical.com/members/aminadimkin51.aspx]Drillbit Taylor [/url]
[url=https://www.nbhope.org/members/artemijstepiki.aspx]Messenger: The Story of Joan of Arc, The [/url]
[url=http://www.netknowledgenow.com/members/stefanefremenk.aspx]Prairie Home Companion, A [/url]